Gyakori kérdések

Az un. „Steueridentifikationsnummer“(röviden Steuer-ID) egy 11-jegyű szám. Minden személynek, akinek Németországban bejelentett lakhelye van, rendelkezik ezzel a számmal. A szám állandó, egyedi és csak egyszer adják ki.
A Steueridentifikationsnummer pl. itt kell: – Munkaviszony kezdése (Adókategória és más tényezők jelentése az ELStAM felé) – Kommunikáció az adóhatóságokkal – bizonyos kérvényekhez (p. családi pótlék, nyugdíj) – elektronikus adóbevallás – bizonyos banki kérvényeknél
Aki Németországban bejelenti lakhelyét, az automatikusan megkapja postai úton az ID-t. Egy gyermek születése után a Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) automatikusan megküldi az ID-t. A szám megtalálható az adókivetésen vagy az éves fizetési igazolásán is (Lohnsteuerbescheinigung).
Külföldiek a számot a Bundeszentralamt für Steuern-tól kapják meg (BZSt) postai úton, miután bejelentik lakhelyüket (Einwohnermeldeamt). Ha nincs bejelentett lakhelye Németországban, viszont van németországi jövedelme, úgy az illetékes adóhivatalhoz kell fordulni, melyik elkéri az azonosítószámot
Ha semmilyen dokumentuma nincs meg, mely tartalmazza az azonosítószámot, úgy forduljon direkt a Bundeszentralamt für Steuern-hoz (BZSt). A hivatal levélben közli újra a számot.
A Steueridentifikationsnummer mellett van egy adószáma/Steuernummer is az illetékes adóhivatalánál (az adószám változik, ha más hivatal körzetébe költözik, az azonosítószám nem). Hosszú távon a Steuer-ID le fogja váltani a jövedelem adó bevallás területén az adószámot. Más adónemekre (pl. iparűzési adó, áfa, örökösödési adó, súlyadó) más adószámok érvényesek.
A munkáltató köteles az év végével, legkésőbb az azt követő év februárjának utolsó napjával, a munkabért illető információkat elektronikus úton az adóhatóságoknak továbbítani. A munkavállaló pedig, annak igazolásaként, hogy a munkáltató a fenti kötelezettségnek megfelelt, megkapja az un. béradóigazolást/Lohnsteuerbescheinigung. Ezen látható minden információ a bruttó bérről, adó és TB és más levonásokról, melyeket a munkáltató már a havi bérelszámolással továbbított. A munkáltató köteles a fenti határidő betartásával a munkavállalónak átadni a béradósigazolást. Amennyiben év közben válik ki valaki munkahelyéröl, úgy a munkaviszony végével kapja meg az igazolást.
Az elektronikus béradóigazolás többek között a következőket tartalmazza: – eTIN (személyes elektronikus Transzfer-Azonosítószám) – Adóazonosítószámát/Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) – Személyzeti számát – Szül. dátum – Adókategóriáját – Gyerek miatti adókedvezményt – Munkáltatójának címét, adószámát – Bruttó munkabérét – Befizetett béradót, un. Solidaritätszuschlag és egyházi adót – TB járulékokat
Az igazolásra pl. szüksége van az adóbevallása elkészítéséhez. Ez igazolja a valóban befizetett béradó összegét. De egyben igazolja a munkaviszony idejét, a befizetett TB összegét, ezért célszerű az adókivetéssel együtt a nyugdíjkorhatár eléréséig megtartani, hogy ellenőrizhesse a folyósítandó nyugdíj összegét.
Az adóbevallás/Einkommensteuererklärung egy írásos bevallás az adóköteles jövedelmi helyzetéröl. A hivatal ez alapján számítja ki a fizetendő adót. Az adóköteles, vagy Tanácsadója adja le az illetékes adóhivatalnak. Annak feldolgozása alapján veti ki a hivatal a fizetendő adót. Ezt tartalmazza az adókivetés/Steuerbescheid mit a hivatal postán küld meg az adókötelesnek. Amennyiben a befizetett adó előleg – pl. béradó/Lohnsteuer – magasabb, mint a kivetett adó, úgy a hivatal visszatéríti a többletet. Ez az adóvisszatérítés.
1. Esetek, melyekben a munkavállalónak nem kell bevallást leadnia: a) A jövedelem olyan alacsony, hogy adómentes. Alapösszeg 2019: 9.168 € egyedülállóknak és 18.336 € házastársaknak, vagy. bejegyzett élettársi kapcsolat Alapösszeg 2020: 9.408 € egyedülállóknak és 18.816 € házastársaknak, vagy. bejegyzett élettársi kapcsolat b) Jövedelme kizárólag munkaviszonyból származik és egyedülállóként adókategóriája/Steuerklasse I vagy házastársak, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat kombinációja IV/IV. Ebben az esetben az önkéntes adóbevallás többnyire előnyös, mert egy adóvisszatérítés várható. 2. Legfontosabb esetek, melyekben egy munkavállaló köteles adóbevallást leadni Több munkáltató/munkahely: – munkavállalók, kiknek egyszerre két munkáltatójuk volt és a VI-os adókategóriában voltak. – Munkavállalók, kiknek több munkáltatójuk volt és az éves béradóigazolásukon/Lohnsteuerbescheinigung a 2 sorban a nagybetű „S“ került bejegyzésre. Házasok/bejegyzett élettársi kapcsolatok – Házastársak, bejegyzett élettársi kapcsolatok, akiknél a az adókategória kombináció, III/V van bejegyezve, vagy a IV/IV-est faktorral választották. – Ha egy házastárs/élettárs egy egyéni bevallást adott le, úgy a másik fél is köteles leadni egy egyéni bevallást. (amúgy házastársak/élettársak közös bevallást adnak le). Válást/halált követő új házasságkötés Munkavállalók, akik elválnak, vagy házastársuk meghal és ugyanabban az évben újra házasodnak. Mellékjövedelem Munkavállalók, akiknek több, mint 410 EUR/év, volt (pl. lakbérbevétel, külföldi jövedelem) Jövedelemadókedvezmény/Lohnsteuerfreibetrag Munkavállalók, akiknek a béradóigazolásán egy jövedelemadókedvezmény/Lohnsteuerbescheinigung került bejegyzésre Lohnersatzleistungen Munkavállalók, akik, valamilyen bér helyettesítő juttatást (pl. munkanélküli segély I/Arbeitslosengeld I, Táppénz a betegbiztosítástól/Krankengeld, Kurzarbeitergeld, szülői pótlék/GYES) Gyermek utáni adókedvezmény Nem házas, vagy elvált szülök, akik a kedvezményt egy gyermek után nem fele/fele arányban akarnak bejegyeztetni. Töké jövedelem Munkavállalók, akiknek töké jövedelme volt, ami után nem fizettek un. Abgeltungssteuer-t. Veszteség átvitele Munkavállalók, akik egy veszteséget korábbi évekből átvittek a tárgyévbe.
Önkéntes bevallás: Egy önkéntes bevallás leadására a munkavállalónak 4 év ideje van. (Tehát pl. 2020-as évre legkésőbb 2024 dec. 31.-ig) A határidő nem hosszabbítható. Kötelező bevallás: Munkavállaló, aki köteles bevallást leadni, a tárgyévet követő év július 31.-i adhatja le bevallását. (Pl. 2020-as évre legkésőbb 2021 július 31.-ig). Egy hosszabbítás, adott esetben, kérvényre. Lehetséges.
Önkéntes bevallás: Munkavállalóknál, kik nem kötelesek adóbevallást leadni, a munkáltató minden hónapban befizeti a keresetük utáni béradót. A jövedelem után a helyes adó kerül így leadásra. Viszont az önkéntes bevallásnál a munkavállaló gyakran tud olyan adó csökkentő tényeket érvényesíteni, mely jelentős adóvisszatérítéshez vezethet. Mielőtt önkéntes bevallását leadnánk, ellenőrizzük, hogy kivételesen nem lehet-e szó egy utólagos adóbefizetési kötelezettségről. Ebben az esetben nem adjuk le bevallását. Kötelező bevallás: Gyakran azért köteles egy munkavállaló adóbevallást leadni, mert munkabérén kívül más jövedelme is van. A munkáltató viszont csak a munkabér viszonylatában adja le a béradót, az egyéb jövedelem után nem kerül előleg befizetésre, így itt gyakrabban kerülhet sor utólagos adóbefizetésre